4 най-често допускани грешки при избора на търговска марка

Имам регистрирана търговска марка. Какво следва?
14/10/2017
Преди да започна регистрацията. 5 минути, които ще ви се отплатят богато.
15/12/2017
Покажи всички

4 най-често допускани грешки при избора на търговска марка

Започвате собствен бизнес или ви предстои да пуснете на пазара нов продукт или услуга. Трябва да изберете марката, под която ще развивате бизнеса си или ще предлагате стоките и услугите си. Тази марка има за цел да отличава вашия продукт или услуга от аналогичните продукти и услуги на конкурентите ви. Ако марката ви е достатъчно добра, тя може да се превърне в най-ценния актив на вашия бизнес. Все пак изборът на подходящо наименование е все още само първата крачка. За да се превърне в търговска марка, то трябва да бъде регистрирано в съответното ведомство. Целият процес от избора на марка до нейната юридическа защита следва да бъде добре планиран. Подценяването на рисковете, които крие изборът на търговска марка, може да доведе до изразходване на средства, време и енергия напразно. Така например, средствата вложени в дизайн, маркетинг и реклама, изработване на уебсайт, опаковки, мостри и прототипи, могат да се окажат хвърлени на вятъра ако марката, която сте избрали, не може да бъде защитена. Дори да получите регистрация на марката си, тя може да се окаже толкова „слаба“, че потребителите да не могат да я разпознаят сред океана от търговски марки, предлагани на пазара. Ето някои от най-често срещаните грешки при избора на търговска марка, които трябва да избягвате, ако искате един ден марката ви да започне да ви се отплаща подобаващо:

Избор на знак, който не е отличителен.

Изглежда логично и близко до ума марката да се състои от знаци, които да оказват на потребителите за какво точно се използва въпросната марка. По този начин потенциалните клиенти бързо и без затруднение ще узнаят какво искаме да им предложим или какви качества притежава продукта ни. Ако и да звучи житейски оправдано, изборът на подобна марка е дълбоко погрешен! Не е трудно да се досетим, че стотици, дори хиляди други предприемачи, вероятно разсъждават по този начин. Затова не е чудно, че в почти всеки град съществуват ресторант „Чевермето“ или пекарна „При едикойси“. Очевидно е, че подобна марка, експлоатираща тривиални и широко използвани изрази, дори и да бъде регистрирана, няма да е в състояние да изпълни основната си функция, а именно – да отличава вашите стоки и услуги от тези на конкурентите ви. Ето няколко примера за неудачен избор на описателни и неоригинални марки:

  • Широко разпространени лични или фамилни имена, като например „сирене Иванов“ или „Къща за гости Николова“. Не би било така ако носите рядко срещана и интересна фамилия. Но пък колко от нас имат тази привилегия?
  • Изрази с рекламно-хвалебствен характер: „Перфектният избор!“, „Доверете се на най-добрите!“ и други подобни.
  • Знаци, които просто оказват предназначението, характеристиките или географския произход на стоката или услугата, като например отоплителни уреди „Топлина“ или картофен чипс „Родопи“ или услуга по предоставяне на заеми „Бързи пари“.
  • Думи и изрази, назоваващи директно съответната стока или услуга, като например „Електромобил“ за превозни средства; трудно запомняща се комбинация от букви, като например „ВГТАРС“; абревиатури, които се възприемат от потребителите именно като съкращения, като напр. марка „ЦУМ“ за обекти за търговия на дребно с различни стоки.

За да не попаднете и вие в капана на тривиалността, избягвайте подобни описателни или неотличителни марки. Дори и в крайна сметка да получите регистрация на подобна марка, рискът тя да остане незабелязана и неоценена от потребителите, е сериозен. Изборът на оригинална и отличителна марка не е лесен, но е напълно възможен дори и без помощта на маркетингови агенции и брандинг гурута.

Избор на марка, съдържаща забранени символи.

Няма начин да не се сблъсквате ежедневно със знаци, използвани като търговски марки и съдържащи например дванадесетте звезди от символа на Европейския съюз. Това е само един от най-масовите примери за използване на знаци, които обаче не могат да получат юридическа защита чрез регистрация на търговска марка, защото законът го забранява. Важно е да се знае, че гербове, знамена и други символи на държави и на международни организации, не могат да бъдат част от вашата търговска марка.

Има и други знаци, които законът забранява да бъдат част от търговска марка. Сред тях си заслужава да се посочат знаците, включващи наименования или изображения на културни ценности. Така например, не разчитайте да получите регистрация на марка, в която е включено изображението на Мадарския конник или на Рилския манастир, или марка, съдържаща израза „Боянска църква“ или „Перперикон“. Всъщност регистрацията на подобен знак би била възможна, но само ако предварително сте получили писменото съгласие на съответния държавен орган, например на министъра на културата. Очевидно трябва да имате много сериозен и оправдан интерес от защитата на подобен знак за да се впуснете в подобна процедура.

Избор на марка, която наподобява по-ранна марка.

Както вече трябва да е станало ясно, основната сила на една търговска марка е нейната отличителност. Известните марки поддържат и утвърждават своята отличителност чрез използването си в търговската дейност. Това обикновено е в резултат и на крупни инвестиции в маркетинг и реклама. Затова е напълно обяснимо, че най-добрите марки се „запечатват“ в паметта ни, и когато започнем да мислим над собствена марка, сякаш на подсъзнателно ниво се плъзгаме към вече познати и известни брандове. Изкушението да се опитаме да „модифицираме“ за собствените си нужди някоя известна и добре утвърдена марка, е много голямо. То трябва да бъде целенасочено преодоляно, освен ако не искаме да осуетим начинанието си още в самото начало. Тук разбира се изобщо не коментираме нарочната имитация на известни марки. Излишно е да казваме, че опитът да се регистрира марка, наподобяваща някоя известна марка, най-вероятно няма да бъде успешен. Дори притежателят на подобна марка някак си да ви „пропусне“ (което всъщност е твърде малко вероятно), то опитът ви да използвате регистрираната си марка в търговската дейност, ще бъде осуетен. Не е изключено и да се вкарате в сложни, продължителни и скъпоструващи правни процедури.

Разбира се, скъпите и известни марки се ползват с най-висока степен на юридическа защита. Но всъщност притежателят на която и да е по-ранна марка може да възрази срещу регистрацията на вашата марка ако тя е идентична или объркващо сходна с въпросната по-ранна марка. Ето защо, предварителното проучване за наличието на по-ранни марки, е от решаващо значение за успешната защита на марката ви. Игнорирането на тази важна стъпка в процеса по регистрация на марка може да доведе до подаване на опозиции от страна на притежателите на по-ранни идентични или сходни марки и в крайна сметка до отказ за регистрация на вашата марка.

Неправилно изготвен списък на стоките и услугите.

Списъкът на стоките и услугите, за които ще бъде регистрирана марката ви, е задължителна част от заявката за регистрация. Той обаче не е само административна формалност. Нито пък съставянето му е лесна работа. Неудачно изготвеният списък може да се окаже мощна бомба със закъснител за вашата марка. Защо това е така?

Може да се окаже, че в списъка не сте посочили коректно стоките или услугите, за които възнамерявате да използвате търговската марка. Съществува международна класификация на стоките и услугите, която се използва за целите на регистрацията на търговските марки. В тази класификация стоките и услугите са обособени в класове според множество критерии, като например вида, предназначението и материала, от който е изработена стоката. По този начин две сходни стоки могат да попаднат в различни класове, а от там и лесно да бъде объркана класификацията им. Понякога е лесно и да бъдат объркани стоки и услуги, например стоката „компютърен софтуер“ със софтуера като услуга. Освен това, международната класификация съдържа само примерен списък на стоки и услуги. Съществуват такива, които не са изброени в нея, но все пак трябва да бъдат правилно класифицирани и включени в списъка. Това е лесно обяснимо. Животът и бизнесът се променят по-бързо от която и да е официална класификация, която винаги трябва да ги догонва и да отразява новостите и тенденциите.

Ето защо, може да се случи, че точно стоките и услугите, които предлагате на пазара под собствената си марка, не са включени в списъка на стоките и услугите на тази марка, макар вие да сте уверени в обратното. В случая има значение и изискването на закона марката да се използва за стоките и услугите, за които е регистрирана. Неизползването на марката в продължение на пет последователни години дава право на всекиго да поиска отмяната й. Много вероятно е това да бъде ваш конкурент. В едно такова евентуално производство именно вие ще трябва да докажете, че сте използвали марката си за стоките и услугите, за които е регистрирана. Ако едва в този момент сте разбрали, че списъкът на стоките и услугите на марката ви е погрешно изготвен, то опасяваме се, че е станало твърде късно.

Надяваме се, че сме ви убедили колко важно е доброто обмисляне и предварителното планиране на детайлите около бъдещата ви търговска марка. Това планиране не изисква значителни средства, а може да ви спести много бъдещи непредвидени разходи и неудачи. Ние можем да ви съдействаме да изберете подходяща и подлежаща на регистрация търговска марка и да ви съдействаме да я защитите по най-добрия възможен начин.

novelyx.bg