20/01/2018
jonathan-brinkhorst-400665

Нови по-ниски такси за регистрация на марка

Считано от 12 декември 2017 г. беше променена тарифата за таксите, събирани от Патентното ведомство на РБ. Размерът на таксите за регистрация на търговска марка е намален. Така […]