Ivaylo Ganchev

Как да защитим търговските си тайни?

Къде е уредена търговската тайна? В България защитата на търговската тайна е уредена в Закона за защита на търговската тайна. В него се дава определение на търговска тайна, описва се кога е налице нарушение на търговската тайна и кога придобиването, използването и разкриването на търговска тайна е правомерно. Законът предвижда и реда за защита на […]

Как да защитим търговските си тайни? Read More »

4 най-често допускани грешки при избора на търговска марка

Започвате собствен бизнес или ви предстои да пуснете на пазара нов продукт или услуга. Трябва да изберете марката, под която ще развивате бизнеса си или ще предлагате стоките и услугите си. Тази марка има за цел да отличава вашия продукт или услуга от аналогичните продукти и услуги на конкурентите ви. Ако марката ви е достатъчно добра,

4 най-често допускани грешки при избора на търговска марка Read More »

Преди да започна регистрацията. 5 минути, които ще ви се отплатят богато.

Какво представлява търговската марка? Марката е знак (дума, израз, символ, триизмерен предмет, и т. н.), който трябва да отличава вашите стоки и услуги от тези на други лица. Ето защо, както става ясно и от използваната дума, основното достойнство на вашата марка ще бъде нейната отличителност. Какво трябва да знам при избора на търговска марка?

Преди да започна регистрацията. 5 минути, които ще ви се отплатят богато. Read More »

Защо е нужно наблюдението на търговска марка?

Независимо дали притежавате вече регистрирана търговска марка или имате само подадена заявка и очаквате регистрация, важно е да знаете следното: Считано от месец Март 2011 г., при подаването на заявка за регистрация на търговска марка Патентното ведомство на Република България не извършва служебна проверка за наличието на по-ранни марки. На практика това означава, че търговска

Защо е нужно наблюдението на търговска марка? Read More »

Имам регистрирана търговска марка. Какво следва?

Успешно сте преминали процедурата по регистрация на търговската си марка и вече притежавате свидетелство за регистрация. Какво обаче трябва да знаете за да си гарантирате, че марката ви ще остане защитена и в бъдеще? Вече имате регистрирана търговска марка. Това обаче все още не ви гарантира, че тя ще бъде надеждно защитена във всеки един

Имам регистрирана търговска марка. Какво следва? Read More »