Как да защитим търговските си тайни?

Къде е уредена търговската тайна? В България защитата на търговската тайна е уредена в Закона за защита на търговската тайна. В него се дава определение на търговска тайна, описва се кога е налице нарушение на търговската тайна и кога придобиването, използването и разкриването на търговска тайна е правомерно. Законът предвижда и реда за защита на […]

Как да защитим търговските си тайни? Read More »