Защо е нужно наблюдението на търговска марка?

Независимо дали притежавате вече регистрирана търговска марка или имате само подадена заявка и очаквате регистрация, важно е да знаете следното:

Считано от месец Март 2011 г., при подаването на заявка за регистрация на търговска марка Патентното ведомство на Република България не извършва служебна проверка за наличието на по-ранни марки. На практика това означава, че търговска марка може да бъде надлежно регистрирана дори да е сходна или идентична с вашата по-ранна марка. За да избегнете тази опасност, законът предвижда възможност да подадете опозиция (възражение) срещу регистрацията на тази по-късна марка. Опозицията може да бъде подадена в тримесечен срок от публикацията на заявката за регистрация на марката в бюлетина на Патентното ведомство. В случай, че пропуснете този срок, тази по-късна марка ще бъде регистрирана, а притежателят й ще може да я използва необезпокоявано. Получаваме множество запитвания от притежатели на марки, които твърде късно са установили, че някой друг вече е успял да регистрира сходна или идентична на тяхната марка. Не искате да попаднете в тази ситуация, нали?

За да сте сигурни, че това няма да се случи с притежаваните от вас търговски марки, ви предлагаме услугата „Наблюдение на марка”. Услугата включва постоянно наблюдение на новозаявени марки в българското Патентно ведомство и в Службата за интелектуална собственост на ЕС (EUIPO) и незабавно изпращане на съобщение до вас в случай, че бъде публикувана заявка за регистрация на идентична или сходна марка. Съобщението се изпраща на посочен от вас имейл и съдържа данни за марките, заявени в нарушение на вашите права и препоръка за правните действия, които следва да предприемете за защита на марката си.

Как да заявите услугата? Просто е! Попълнете онлайн заявката ни за наблюдение на търговска марка. Ако имате други въпроси относно наблюдението на търговската ви марка не се колебайте да се свържете с нас!

Novelyx.bg